Posted on May 18, 2017 By

20170518

講起小小豬最鐘意嘅涼茶,就一定係粟米鬚水,一有粟米水佢就會不其然地狂飲。既然小小豬鐘意我就當然非常願意煲,不過就唔係成日買到,因為街市姐姐話一返貨就會晨早賣晒。今日竟然俾我又見到,所以就買少少加埋糖冬瓜同埋薏米嚟煲個糖冬瓜粟米鬚薏米水啦~

全文…