Posted on October 7, 2016 By

20161007_e3club01

假期想去玩,但係遇著落雨天,點算好呀?唔駛怕!搵間多嘢玩嘅playhouse又可以玩上大半天囉!今次我哋嚟到D.Park嘅E3 Club,一齊入去大玩特玩! 全文…