Posted on November 12, 2014 By

resources-(9)

曾經係泰國餐廳食過一次椰汁斑蘭糕之後就愛上,不過之後就好少地方見到有得賣。早排係網上無意中搵到個食譜,所以就試下跟風整椰汁斑蘭糕啦!哈哈…我個製成品賣相都幾靚呀!

全文…