Posted on January 5, 2018 By

PLAY HOUSE又開分店喇!聽講新店除咗波波池、玩具等設施外,仲有唔同嘅馬仔騎喎!而且可以參加佢哋嘅親子曲奇製作班,一齊整一齊食,共渡難忘嘅親子時光。有得食又有得玩,點可以唔去踩下場呀?跟貼啲!跟住嚟啦! 全文…